top of page

Over het rebelse Gent, drie paleizen en de geschiedenis van het socialisme

Curieus Zomergem organiseert op Zaterdag 29 oktober:

Een wandeling in Gent:

Over het rebelse Gent, drie paleizen en de geschiedenis van het socialisme.

De wandeling omvat een totaal evenement voor een ganse dag.

Prijs: 8 euro.Voor lage pensioenen, werklozen, leeflonen: 5 euro.

Inschrijven via: contact@curieuszomergem.com

Te storten op bankrekeningnr. Curieus Zomergem BE60 7370 2293 3570

Waarom Gent?

Gent was in de tweede helft van de 19de eeuw 'de meest proletarische stad en de bakermat van de moderne arbeidersbeweging'. Daar werden de eerste industriële vakverenigingen opgericht, met tot de verbeelding sprekende namen als 'Broederlijke Maatschappij der Wevers' en 'Maatschappij der Noodlijdende Spinners'. In 1873 startten Gentse socialisten een coöperatieve bakkerij op, 'De Vrije Bakkers'. Edward Anseele en Edmond Van Beveren maakten maximaal gebruik van de zo succesvolle coöperatieve strategie. Men zou het kapitalisme met z'n eigen middelen verslaan, op eigen terrein; 'de verwaande burgerij die met ons centen brast en ons bespot eens tonen wat de werkman vermag'.

De coöperatieve beweging vulde het socialisme positief in. Niet langer de vernietiging van het kapitalisme stond centraal, maar de opbouw van een socialistische samenleving. De consumptiecoöperatie was slechts één element in de brede waaier van arbeidersverenigingen, maar wel de drijvende kracht achter het netwerk van socialistische organisaties (mutualiteit, vakvereniging, politieke kringen) dat op korte tijd werd uitgebouwd. Een 'indrukwekkende organisatorische machtsopbouw'.

Te beginnen om 10u15 afspraak in Kunstencentrum Vooruit (Feestlokaal Vooruit)

10u30. Rondleiding in het gebouw met een unieke kans delen te bekijken waar men anders nooit komt.

Onder leiding van Peter Van den Eeden.

 

Tussen 12u en 14u kunnen we lunchen in Brasserie Vooruit. Is niet verplicht maar indien men wil lunchen gelieve u daarvoor op te geven zodat we aan de keuken het aantal personen kunnen doorgeven.

Om 14u start de wandeling in centrum Gent zelf onder leiding van Eric Goeman, voorzitter Curieus Zomergem en voorzitter Democratie 2000.

Plaatsen en thema’s die aan bod komen: Waarom Feestlokaal Vooruit (eerste paleis)? – Volksverheffing –Dagblad Vooruit – Drukkerij Het Licht – Beeldhouwer Jozef Cantré – Standbeeld Edward Anseele, de vader van het Gentse model, le modèle Gantois – Lieven Bauwens, de promotor van het kapitalisme in Gent, hij maakt van Gent “het Manchester van het Europese vasteland – Bezoek aan het tweede “socialistische paleis” (dit blijft een verrassing) -De Calvinistische Stadsstaat – Katoenoproer van 1839 – Emile Moyson - De stadsstaat van Jacob Van Artevelde – “Ons Huis” op de Vrijdagsmarkt (derde paleis) - de eerste industriële vakverenigingen met namen als 'Broederlijke Maatschappij der Wevers' en 'Maatschappij der Noodlijdende Spinners'- In 1873 coöperatieve bakkerij 'De Vrije Bakkers'- Wat is het unieke van “le modèle Gantois”? -

Om 16u30 brengen we in het gebouw van “Ons Huis” een bezoek aan de coöperatieve “Samen Sterker” waar we een rondleiding krijgen.

0m 17u eindigen we aan het standbeeld van Pierre De Geyter, de voor velen onbekende Gentse componist van de “Internationale”, het meest verspreide lied ter wereld.

Aanbevolen Berichten
Recente Berichten
Vind ons op
  • Facebook Long Shadow
Aanbevolen Links
Search By Tags
bottom of page